POLSKIE

STOWARZYSZENIE BIOTERAPEUTÓW, UZDRAWIACZY

I RADIESTETÓW W WARSZAWIE

UL. LEGENDY 6D, tel. 22 6642116

 

 

 

  Budynek Cechu Rzemiosł Różnych - miejsce naszych sobotnich spotkań.

 

 

NOWOŚCI: 

   Nasze kolejne spotkanie przy ul. Szeroki Dunaj 13 w trzecią sobotę stycznia , 15.I.2022 o godzinie 10.00 zapraszamy na wykład MEDYCYNA INFORMACYJNA -mgr Joanna W.  i  PRACA Z POLEM INFORMACYJNYM - inż. Ryszard U. Spotkanie przeniesione z drugiej soboty na trzecią z powodu długiego weekendu od Trzech Króli.      

W piątek 14.01.2022 o godz. 18.00 w Domu Kultury WCK w Wawerze - Marysin ul. KORKOWA 119/123 odbędzie się wernisaż naszej koleżanki Wiesi TRYC. Zapraszamy!

 

Odbyło się nasze spotkanie w grudniu. Połączyliśmy ciekawe   wykłady i spotkanie wigilijne. Było ciekawie, miło i  jak zwykle smacznie.  Dziękujemy wszystkim za przybycie. Do zobaczenia w styczniu.

Odbyło się  spotkanie członków PCN w drugą sobotę listopada czyli 13.XI.2021 oraz   temat spotkania to Tajemnice moskiewskich jednostek do wykrywania przestępstw energoinformacyjnych. Opowiadała o tym nasza koleżanka Marina S. Może drugi temat to NEUROREFLEKSOTERAPIA -wykładowca I.Skuza. 

Odbył się wykład Mariny S. o magii ukraińskiej i policji moskiewskiej badającej przestępstwa energetyczne (ekstransorów) rewelacyjny. Drugi wykład i pokaz dała Iwona S. na temat neurorefeksologii twarzy - wspaniały pokaz. Na szkoleniu BHP szkoliło się 12 osób , z powodzeniem.

  W ROKU 2020 OBCHODZILIŚMY ĆWIERĆ WIEKU NASZEJ DZIAŁALNOOŚCI (OD 1995). GRATULUJĘ TYM KTÓRZY WYTRWALI Z NAMI I TYM KTÓRZY CHCĄ RAZEM Z NAMI POZNAWAĆ TAJEMNICE UZDRAWIANIA. 

Informujemy, że rozpoczęliśmy wydawanie własnego biuletynu MEDYCYNA NATURALNA. Pierwszy numer biuletynu członkowie PCN i PSBUR otrzymali na spotkaniu wigilijnym 14.XII.2019, zaś drugi na spotkaniu 04.VI. Składamy nr 3 biuletynu MEDYCYNA NATURALNA. Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych członków PCN i PSBUR. 

Redakcja biuletynu.

 

TO JUŻ BYŁO:

WRESZCIE: Po długiej przerwie spotykamy się w naszym dawnym miejscu przy ul. Szeroki Dunaj 13  (Stare Miasto budynek Cechu Rzemiosł Różnych) w sobotę 12  czerwca o godz.10.00. Tematem spotkania jest:

1. Opisanie zjawisk towarzyszących pandemii i naszych eksperymentów z tym tematem

2. Eksperymenty związane z AWATAREM (eksperymenty w Jastarni - R Ulman)

3. Wstęp do rozważań nad homeopatią ( kol. Joanna Waligórska)

4. Zebranie sprawozdawcze za rok 2020 (pierwszy termin 11.00 drugi o 12.00 niezależnie od ilości obecnych członków PSBUR

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH NASZYCH CZŁONKÓW ! POWIADOMCIE INNYCH KOLEGÓW I KOLEŻANKI.

 

 W dniu 27.05.2021r. odbył się w Mazowieckiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości, przy ul. Smoczej 27, egzamin na mistrzów i czeladników  naturopatii oraz bioenergoterapii. Gratulujemy zdającym bardzo dobrych i celujących wyników na egzaminie.  Egzamin zdało7 mistrzów i 3 czeladników w w.w. zawodach.

 Odbyło się kolejne spotkanie członków PSBUR i naszych gości  w dn. 10.X.2020 . Temat: " Wprowadzenie do neurorefleksologii", " Podstawy psychoneurobiologii" i " Szamanizm i bioterapii- próba kontaktu z własnym zwierzęciem mocy". 

W drugą sobotę września odbyło się planowane zgodnie ze statutem Zebranie Walne Sprawozdawczo-Wyborcze PSBUR. Ustępujący Zarząd uzyskał absolutorium za ostatni rok. Zebranie wybrało nowe władze stowarzyszenia. Życzymy owocnej pracy i realizacji zadań statutowych.

  W ROKU 2020 OBCHODZILIŚMY ĆWIERĆ WIEKU NASZEJ DZIAŁALNOOŚCI (OD 1995). GRATULUJĘ TYM KTÓRZY WYTRWALI Z NAMI I TYM KTÓRZY CHCĄ RAZEM Z NAMI POZNAWAĆ TAJEMNICE UZDRAWIANIA. 

Informujemy, że rozpoczęliśmy wydawanie własnego biuletynu MEDYCYNA NATURALNA. Pierwszy numer biuletynu członkowie PCN i PSBUR otrzymali na spotkaniu wigilijnym 14.XII.2019, zaś drugi na spotkaniu 04.VI. Składamy nr3 biuletynu MEDYCYNA NATURALNA. Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych członków PCN i PSBUR. 

Redakcja biuletynu.

 

Odbyło się kolejne spotkanie członków PSBUR i naszych gości  w dn. 10.X.2020 . Temat: " Wprowadzenie do neurorefleksologii", " Podstawy psychoneurobiologii" i " Szamanizm i bioterapii- próba kontaktu z własnym zwierzęciem mocy". 

W drugą sobotę września odbyło się planowane zgodnie ze statutem Zebranie Walne Sprawozdawczo-Wyborcze PSBUR. Ustępujący Zarząd uzyskał absolutorium za ostatni rok. Zebranie wybrało nowe władze stowarzyszenia. Życzymy owocnej pracy i realizacji zadań statutowych.

Spotkanie marcowe przeniesione na drugą sobotę kwietnia  budynek CRR przy Szeroki Dunaj 13 z powodu zagrożenia wirusem (decyzja właściciela budynku). Czyli będzie to dla tych co przyjdą SPOTKANIE WIELKANOCNE-ZMARTWYCHWSTANIE  plus tematy marcowe, przewidujemy: w programie powtórka ćwiczeń na kręgosłup, medytacja przy misie krzyształowej i cd praktyki z BHP bioenergetyki "Rozpoznawanie ataków energetycznych i ich rozkład (mentalnych) i skuteczna obrona ( metody)- "wolna trybuna". Prosimy o punktualne przyjście z racji rozpoczęcia ćwiczeń i medytacji (tylko dla członków PCN, PCB i PSBUR! )

ODBYŁO SIĘ PLANOWANE SPOTKANIE CZŁONKÓW PSBUR I PCN W PIERWSZA SOBOTA LIPCA  O GODZ. 10.00 W BUDYNKU CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH PRZY UL. SZEROKI DUNAJ 13. 

TEMATEM SPOTKANIA BYŁY NASZE DOŚWIADCZENIA Z CORONOWIRUSEM, BIULETYN NR 2, OPIS POLA ENERGOINFORMACYJNEGO WOKÓŁ WYBRANYCH OSÓB. 

ODBYŁO SIĘ PLANOWANE SPOTKANIE CZŁONKÓW PSBUR I PCN W PIERWSZA SOBOTA LIPCA  O GODZ. 10.00 W BUDYNKU CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH PRZY UL. SZEROKI DUNAJ 13. 

TEMATEM SPOTKANIA BYŁY NASZE DOŚWIADCZENIA Z CORONOWIRUSEM, BIULETYN NR 2, OPIS POLA ENERGOINFORMACYJNEGO WOKÓŁ WYBRANYCH OSÓB. 

Na spotkaniu lutowym (sobota 08.II.2020 budynek CRR przy Szeroki Dunaj 13)  w programie była powtórka ćwiczeń na kręgosłup, medytacja przy misie krzyształowej i z BHP bioenergetyki "Rozpoznawanie ataków energetycznych i ich rozkład (mentalnych) i skuteczna obrona ( metody)- "wolna trybuna". Prosimy o punktualne przyjście z racji rozpoczęcia ćwiczeń i medytacji (tylko dla członków   PSBUR i PCB! ).

Na styczniowym spotkaniu (11.I.2020r.) przewidujemy pokaz praktyczny ćwiczeń na kręgosłup (Andrzej S.) i m.innymi wykład o kandydozie (Andrzej Klamczyński). Spotkanie z racji dalszego rozwinięcia tematów - tylko dla członków PSBUR i PCN.

 

  Strona naszych kolegów naturopatów: www.naturopata.com.pl , www.bioenergoterapeuci.com.pl 

NASZA MISJA

 Integracja środowiska bioenergoterapeutów nie działających zawodowo, zawodowych  (zarejestrowana działalność gospodarcza) i sympatyków po kursach bioenergoterapii. Propagowanie bioenergoterapii profesjonalnej (kod zawodu 323002 - rozp. MPPTiS z dn.10.XII.2000r.) jako terapii komplementarnej w stosunku do medycyny akademickiej.Jesteśmy już średnim personelem d.s. zdrowia! PKD bez zmian - 86.90.D.

PODSTAWA DZIAŁALNOŚCI: SĄD REJONOWY DLA M-STA ST. WARSZAWY 

- SĄD GOSPODARCZY, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, 

ul. Barska 28/30;   02-315 WARSZAWA, NR POZYCJI REJESTRU: 0000179712, DATA WPISU -25.XI.2003/nr poz.1.

Adres pocztowy:
01-361 Warszawa ul. Legendy 6d
       email: bioenergoterapia@wp.pl
Generalna informacja: Ryszard Ulman (503 076 700) i Jarosław Cetens (501 167 396)
Nr konta PSBUR: Bank PEKAO SA 85 1240 5992 1111 0000 4775 4764
 
 [ Home ] ZARZĄD ] WSPOMNIENIA ] AKTUALNOŚCI ] PREZENTACJA ] TKRUK ] PRZEPISY OGÓLNE ]

 

 

Send mail to bioenergoterapia@wp.pl with questions or comments about this web site.
Copyright © 2005 PSBUR
Ostatnia modyfikacja: grudnia 24, 2020 (opracowanie RRUlman)