POLSKIE

STOWARZYSZENIE BIOTERAPEUTÓW, UZDRAWIACZY

I RADIESTETÓW W WARSZAWIE

UL. LEGENDY 6D, tel. 22 6642116

 

 

 

WŁADZE PSBUR:

ZARZĄD PSBUR (12.03.2016)

Prezes                                                                              inż., mistrz dypl. Ryszard ULMAN

Wiceprezes d/s prawno-organizacyjnych                             mgr, mistrz dypl. Jarosław CETENS

 

Wiceprezes d/s  szkoleniowych                                                     mistrz dypl. Tomasz KRUK               

Wiceprezes d/s ogólnych                                                              mistrz dypl.mgr Adam Kiczko

SKARBNIK PSBUR                                                                          dypl. terapeutaWiesława Tryc

CZŁONEK ZARZĄDU                                                                  mistrz dypl. Jerzy Krzyżaniak

CZŁONEK ZARZĄDU                                                                   mistrz dypl.mgr inż. Marian BAJOREK

CZŁONEK ZARZĄDU                                                                 

SEKRETARZ   BIURA                                                                     Ewa Cecylia Jaślar

Komisja Rewizyjna                                                          lek. stom., mistrz dypl. Danuta Pałdyna

Członkowie Komisji                                                          mistrz dypl. Andrzej Sońdka

                                                                                          Barbara Pazik-Zajer

 Sąd Koleżeński                                                                 mgr Danuta Grobelna

Członkowie Sądu                                                                mistrz dypl. Zofia Szykuła  

                                                                                         mistrz dypl. Jan Żurek

                                                                                      

 

 

 

 

Home ] CZŁONKOWIE PSBUR ]

Send mail to bioenergoterapia@wp.pl with questions or comments about this web site.
Copyright © 2005 PSBUR
Ostatnia modyfikacja: września 09, 2018 (opracowanie RRUlman)