POLSKIE

STOWARZYSZENIE BIOTERAPEUTÓW, UZDRAWIACZY

I RADIESTETÓW W WARSZAWIE

UL. LEGENDY 6D, tel.22 6642116

 

 

KURS PODSTAW JASNOWIDZENIA.

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób pełnoletnich, zainteresowanych poznaniem zasad jasnowidzenia, podstawowych technik używanych w historii jasnowidzenia przez osoby znane z sukcesów wglądu w przyszłość swoją i innych. W trakcie kursu osoby zostaną zapoznane z historią fenomenu jasnowidzenia, technikami sprzyjającymi jasnowidzeniu, praktycznymi sposobami doświadczania wizji, jak również aspektami psychologicznymi istniejącymi w fenomenie jasnowidzenia, psychologii klienta, zasadami etyki jasnowidzów i bhp pracy jasnowidza. Uwarunkowania psychologiczne zjawiska jasnowidzenia pozwolą zrozumieć zainteresowanie istniejące od zarania dziejów prognozami przyszłości osoby, rodziny czy narodów.

W trakcie trwania kursu obok technik koncentracji, wyciszenia czy transu, uczestnicy zapoznają się z elementami historii jasnowidzenia znanych jasnowidzów ich metod i sukcesów. Elementy rachunku prawdopodobieństwa, krzywej rozkładu normalnego Gaussa, prognozowania na bazie rozkładu energetycznego w czasie, pozwoli poznać złożoność procesu jasnowidzenia. Obecność na kursie konsultujących jasnowidzących (wykonujących to zawodowo) pozwoli doskonalić poznawaną zdolność. Poznawane zasady etyki jasnowidzów i bezpieczeństwa pracy jasnowidza pozwolą wykonywać jasnowidzenie odpowiedzialnie i profesjonalnie.

         Przewidywany czas trwania kursu podstawowego to około 10 spotkań po 4 godz. lekcyjne, który może być przedłużony w wypadku większej grupy. Wskazane jest by osoby uczestników były w zadawalającym zdrowiu fizycznym i psychicznym. Program kursu prezentowany podczas rozmowy klasyfikującej na kurs. Koszt kursu 2500 zł ( możliwość opłat w czterech ratach).

PROGRAM KURSU

 

1. Wprowadzenie do historii jasnowidzenia:

- starożytność (Pytia, wróż)

- średniowiecze (mag, czarownik)

- okres nowożytny ( n.w. )

2. Psychologiczny aspekt jasnowidzenia. Psychologia zjawiska. Jasnosłyszenie. 

    Jasnowidzenie. Motywacje klientów korzystających z usług jasnowidzów.

3. Jasnowidze współcześni. Koncepcje własne jasnowidzów dotyczące zjawiska

    jasnowidzenia (Ossowiecki, Klimuszko, Marcinkowski (Mustafa), Pellegrini, Sandra…

     Jackowski, Burzyńska (Agnes) i inni).

4. Techniki jasnowidzenia:

            -metoda wizji (Ossowiecki)

            -metoda filmu (Klimuszko)

            -metoda Mustafy

            -metoda Pellegrini

            -metoda Jackowskiego

            -metoda Sandry

            -metoda Agnes

            -spontaniczne wizje osób nie zajmujących się jasnowidzeniem.

5. Predyspozycje, cechy psychiczne i ćwiczenia sprzyjające uzyskaniu jasnowidzenia.

6. Algorytmy procedur jasnowidzenia.

7. Psychologia relacji z klientem w procesie jasnowidzenia. Psychologia klienta jasnowidza.

8. Możliwości konsekwencji zachowań klienta po uzyskaniu informacji od jasnowidza.

9. Jasnowidzenie jako negatywna i pozytywna manipulacja. Determinizm czy dialektyka w

      jasnowidzeniu.

10. Jasnowidzenie jako doradztwo życiowe.

11. Rola psychologii i typologii (teorii osobowości) w pracy jasnowidzów.

12. Prawdopodobieństwo zdarzeń, krzywa rozkładu normalnego (krzywa Gaussa), krzywa

      katastrof Thoma, prognozowanie zdarzeń na bazie wektorów energii w czasie jako  

      techniki wspomagająco-interpretacyje w jasnowidzeniu.

13. Zasady etyki w pracy jasnowidzących.

14. BHP osoby zajmującej się jasnowidzeniem.

 

 

 

 

 

 

KURS  - BIOENERGETYCZNE  ROZPOZNAWANIE ZIÓŁ-DOBÓR ZIÓŁ PRZY ZABURZONEJ PRACY  ORGANIZMU  METODĄ DEDYKACJI (NA BAZIE REZONACJI  BIOENERGETYCZNEJ i MENTALNEJ). 

                  

 Kurs przeznaczony jest dla osób, które przeszły przeszkolenie bioenergetyczne jak również tych którzy posiadają przynajmniej w minimalnym zakresie zdolność odczuwania subtelnych emanacji (promieniowanie bioenergetyczne ziół, roślin i ludzi). W trakcie kursu osoby zapoznają się ze zjawiskiem emanacji bioenergetycznej ziół, określenia pasma wibracji danej rośliny (kolor rośliny), doboru dedykowanego ziół ( dla konkretnej osoby). Uczestnicy  kursu poznają zasady bioenergetycznej dedykacji ziół dla konkretnych organów wewnętrznych ciała człowieka i zaburzeń ogólnych. Odpowiednia praca ze wzbogacaniem innymi ziołami podstawy (głównego czynnika działającego) pozwoli na ordynowanie odpowiednich składów mieszanek ziołowych dla konkretnych własnych dolegliwości. Zapoznanie z aktualną sytuacją prawną fitoterapii pozwoli stosować poznaną wiedzę w sposób prawny i bezpieczny.

 

Czas trwania kursu podstawowego ok. 15godz. Koszt 600 zł. (dla członków PSBUR 150zł). Realizacja 19.09.2013 godz.17.00-20.30. 

 

PROGRAM KURSU

 

  1. Historia ziołolecznictwa ludowego- zarys. Wiadomości ogólne o ziołach.
  2. Zasady odczuwania subtelnych emanacji bioenergetycznych wybranych ziół.
  3. Dobór ziół metodami archaicznymi (szamańskimi):

- metoda podobieństwa

            - metoda przyciągania

            - metoda wizyjna

            - metoda harmonii i inne.

      4. Zasady wyznaczania kolorów (wibracji ziół), kolor główny i dodatkowe.

      5. Zapoznanie się z zasadą dedykowania ogólnego ziół.

      6. Zapoznanie się z zasadą dedykowania szczególnego ziół (konkretny organ, 

          dolegliwość). Zasada       

          kompensacji i substytucji.

      7. Wyznaczanie podstawy (ziele główne) i dobór dodatkowych składników. Skład 

           ilościowy.

      8. Ogólne zasady przyrządzania ziół.

      9. Nowe przepisy prawne dotyczące fitoterapii.

 

 

 

Kurs terapii manualnej dla bioenergoterapeutów...

PROGRAM KURSU

Medycyna  Manualna w Bioenergoterapii (kręgarstwo – 100 godz.)  

 

I/   Część teoretyczna

 

1.   Zadania  Medycyny Manualnej (MM)

2.        Odcinkowe i globalne zaburzenie funkcji (dysfunkcja) w narządzie ruchu jako główny obiekt  zainteresowania  MM

3.        Rola odruchów w tworzeniu dysfunkcji

- odruch jako prawidłowa reakcja na nieprawidłowe obciążenie w narządzie ruchu                         

4.        Łuk odruchowy jako „jednostka”  zaburzonej funkcji  w narządzie ruchu                                             budowa  łuku odruchowego, rodzaje łuków                                                                     

5.        Elementy łuku odruchowego jako obiekt terapii manualnej                                                             

6.        Procesy rozwojowe i inwolucyjne w narządzie ruchu,  reakcje łańcuchowe regulacyjne i kompensacyjne, sposoby szerzenia się dysfunkcji w narządzie ruchu,  mięśnie posturalne i fazowe, przeciążenia statyczne i dynamiczne

7.        Metameryczność budowy i funkcji organizmu – powiązania segmentarne  mięśni , stawów, więzadeł, trzewi i naczyń.  Dermatomy, miotomy i wiscerotomy.

8.        Podstawowe pojęcia w MM

9.        Zasady prowadzenia wywiadu,  testy czynnościowe w MM , podobieństwa i różnice badania w MM i medycynie klasycznej. Badania radiologiczne i ich interpretacja

10.     Rozwój zmian zwyrodnieniowych jednostek ruchowych kręgosłupa i stawów obwodowych jako efekt zaburzeń funkcji

 11.     Diagnostyka różnicowa

  -          prawdziwych wypadnięć jądra dysku międzykręgowego,

-          ostrych zablokowań  przy istniejącej  dyskopatii oraz  bez jej występowania

-          zablokowań na tle urazu,

-          ostrych zaburzeń trzewnopochodnych,

-           złamań (w tym tzw. patologicznych i tzw.  powolnych),

-          dolegliwości zlokalizowanych w kończynach i głowie pochodzenia odkregosłupowego lub lokalnego

12.     Zasady postępowania  w :

-          ostrych stanach kręgosłupa (wypadnięciach jądra miażdżystego dysku, ostrych  zablokowaniach, kręczach  karku, złamaniach itp.

-          przewlekłych stanach kręgosłupa

  -          dolegliwości  kręgosłupowopochodnych zlokalizowanych na obwodzie

  -          dysfunkcji i zwyrodnień  stawów obwodowych

 

II/    Część praktyczna

 

Podstawy fizjologiczne i  praktyczna nauka następujących technik manualnych:

  A/   zabiegi bezpośrednie na mięśniu

-          techniki punktów spustowych

-          techniki skręcania

-          techniki  zbliżania przyczepów

-          techniki wibracyjne

         B/    relaksacja poizometryczna (PIR)

         C/   mobilizacje stawów obwodowych  - zasady i ich praktyczne zastosowanie

         D/   mobilizacje w obrębie kręgosłupa

         E/    manipulacje  czyli tzw. „nastawianie”  w obrębie kręgosłupa i  stawów obwodowych

         F/     trakcja i  kompresja  w stawach obwodowych i kręgosłupie

         zastosowania w konkretnych  przypadkach

         G/    zabiegi na trzewiach jamy brzusznej – wskazania , przeciwwskazania , technika

         H/    zabiegi na kościach pokrywy czaszki

 

 

III/     BHP  w  MM

 

            ! ogólne zasady bezpieczeństwa

            !  przeciwwskazania względne i bezwzględne

            !  zasady bezpieczeństwa podczas manipulacji (omówienie szczególnie ryzykownych technik)

            !  sytuacje  szczególnej wagi w orzecznictwie lekarskim -

         możliwości konfliktu z przedstawicielami  medycyny klasycznej  i jak ich unikać

 O P R A C O W A Ł :

                               Praktyka Ortopedyczna „ARS”

                               Lek. Med. Radosław Składowski

 

 

 

 

Home ] Up ] Tytuły ]

 

Send mail to bioenergoterapia@wp.pl with questions or comments about this web site.
Copyright © 2005 PSBUR
Ostatnia modyfikacja: marca 04, 2014 (opracowanie RRUlman)