POLSKIE

STOWARZYSZENIE BIOTERAPEUTÓW, UZDRAWIACZY

I RADIESTETÓW W WARSZAWIE

UL. LEGENDY 6D, tel.22 6642116

 

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PSBUR:

 

 Do pobrania: deklaracja przystąpienie do PSBUR:  

 zdjęcie

                                                                         NR KARTY-NR LEGITYMACJI ...............

 

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA

 DO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BIOTERAPEUTÓW, UZDRAWIACZY I RADIESTETÓW W  WARSZAWIE (PSBUR)

 

Imiona............................................................. Nazwisko .................................................

 

Adres zamieszkania.: ulica ...............................................................................................

 

Kod pocztowy ...........................miejscowość ............................................tel .................

 

Wykształcenie i tytuł zawodowy lub naukowy ...............................................................

 

Zawód wykonywany ........................................................................................................

 

Ukończone kursy i szkolenia z zakresu bioterapii, uzdrawiania itp.................................

 

...........................................................................................................................................

 

Powód przystąpienia do stowarzyszenia ............................................................................

 

..............................................................................................................................................

 

Osoby rekomendujące (opinia członka PSBUR)  .................... ................... ........................

 

................................................................................................................................................

                      

 

Podpis wstępującego                                Data złożenia                            Decyzja Zarządu

 

 

...............................                           ................................                        ..............................

 

 

Home ] Up ]

 

Send mail to bioenergoterapia@wp.pl with questions or comments about this web site.
Copyright © 2005 PSBUR
Ostatnia modyfikacja: marca 04, 2014 (opracowanie RRUlman)